Sunday, 5 July 2009


(၁)
အဲဒီ
အထြတ္အျမတ္
အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ႀကီးက
'နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံ ကၽြန္ဘ၀က
ငါတုိ႔လြတ္ေျမာက္ၾကၿပီ' တဲ့
ယုံၾကည္ၿပံဳးေပ်ာ္
ေအာင္စည္ေတာ္ယြန္းခဲ့ၾက။

(၂)
ဒီမုိကေရစီသေႏၶတည္ဦးစ
သက္မ မဆုံးေသးခင္မွာပင္
အမ်ဳိးသားစစ္အာဏာရွင္ကၽြန္ဘ၀
ပိျပားခဲ့ၾကရ တုိ႔ျပည္သူ …။

(၃)
လူမဆန္ေအာင္ႏွိပ္စက္ခံရ
လူမဆန္ေအာင္ ရက္စက္ခံရေသာ္ျငား
အေၾကာက္တရားေအာက္က႐ုန္းထ
'စစ္အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးရမည္'
'ငါတုိ႔လုံး၀လြတ္ေျမာက္ရမည္'။

ယုံၾကည္ၾကေလာ့
ျပည္ေတာ္သိမ္းခန္းေရာက္ေတာ့မည္။ ။

(ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္၊ ဘ၀၊ ေသြးေခၽြးတုိ႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးရယူေပးခဲ့ၾကေသာ သူရဲေကာင္းတုိ႔အား ဤကဗ်ာျဖင့္ ဦးၫႊတ္ဂုဏ္ျပဳပါသည္။)

(၃-၁-၀၇)

No comments:

 
/* EOT ----------------------------------------- */